Terje Tjøme Mossige om improvisasjon og koreografi

Sitata er frå personleg opptak av seminar Dansens Hus arrangerte 4. november 2006, Danseren som formidler. Transkripsjonen kan innehalde feil.

Terje Tjøme Mossige er norsk samtidsdansar med lang erfaring, spesielt frå samarbeid med Ina Christel Johannesen. Du kan og lesa sitat frå Ina sitt innlegg på same seminar.

Det du sa om at ordet er så veldig vanskelig.. det er også bevegelse, det er like vanskelig som ordet. Fordi det har en like stor kompleksitet som det ordet har. Det er bare det at vi som jobber med bevegelsesgreiene vi ser på ordet som så veldig vanskelig for oss å bruke. Jeg synes også det er kjempevanskelig. Men bevegelsen er like vanskelig som ordet!
Det jeg da skal gjøre er på en måte å formidle de ideene hun [Ina] har, og gå inn i det landskapet hun vil presentere. Og det er også fryktelig vanskelig, fordi vi er alle så utrolig selvstendige individer. Og det å ta tak i det hodet hennes her, hva er det som er inni der, hva er det du vil formidle og vil si.. er kjempevanskelig. Og det går bare ved at jeg må prøve så godt jeg kan å gå i dialog med henne. Det nytter ikke at hun sitter og forteller om hva hun vil gjøre. Jeg må være med henne på den der dialogen, for å prøve å forstå henne, hva hun egentlig vil for noe.
Alt arbeidet jeg har gjort i forestillingene med Ina har jeg laga selv. Så er det hun som har plukka det ut. Hun tar jo alt opp på video, hver minste lille ting ble tatt opp.
Det har betydd veldig mye for meg at hun har en tillit til utøverne som er utrolig viktig, og som jeg kanskje ikke har opplevd med noen andre koreografer.
man klarer å finne - å komme frem til - en eller annen form for kjerne eller noe som skal bety å være til for noen, sånn at noen klarer å få tak i et eller annet som er gjennkjennbart på et eller annet vis. Og da nytter det ikke å late som.
Ina sier at hun plukker ut alt materialet, og det gjør hun stort sett - stort sett gjør hun det. Men noen ganger så har jeg gjort noen greier i improvisasjonen som jeg har tenkt at dette skal jeg faen meg kjempe for! Dette skal hun ikke få lov å ta ifra meg og legge bort. Det har jeg fått til, tror jeg, kanskje to eller tre ganger. Men det har vært kjempeviktig for meg å gjøre det.
Min evne til å sloss for mine ting er også veldig viktig.
[Camilla Eeg: kan du gi noen eksempler på at du som danser har "manipulert" koreografen?]
Det som er interessant for meg er også hvordan jeg da på en måte kan gå inn i den oppgaven din og få deg til å forstå hva jeg har lyst til å gjøre med den.
Men hadde ikke jeg brukt alle de ordene, så hadde jeg aldri kommet dit jeg er..

<<: Dans og lekke abstraksjonar -- Innoshima blog omsett: pynt >>