Dans og lekke abstraksjonar

Å framføre noko er ein ekstremt praktisk aktivitet. Det svarar til det datafolk gjerne kallar ein implementasjon, det vil seie handlinga, det å faktisk utføre noko - det motsette av teoriar og planar som forklarar korleis ting er meint å fungere.. Som andre implementasjonar er "dans" utsett for det data-guru Joel Spolsky har kalla "lekke abstraksjonar".

I framføring er abstraksjonane å finne i teori og intensjon, og dei lekk ettersom ein ikkje kan forutseie korleis tilskodaren les det som vert framført.

<<: Visjon for St. Hanshaugen? -- Terje Tjøme Mossige om improvisasjon og koreografi >>

Comments

Add commentAdd comment