Kvifor familiebloggen ikkje er på Facebook

Vi har nettopp starta ein familieblogg - ikkje open for alle, berre synleg for familie og vener. Men kvifor ikkje berre bruke ei nettverksnettside (social networking)?

Sjølvsagt er det mange, mange stader der du kan dele foto og soger med vener og kjende - Facebook, live.com, Friendster, Flickr, Picasaweb, Orkut, Yahoo 360, my.opera.com - mange fleire lokale nettstader som Tuenti.com i Spania, Mixi.jp i Japan og vkontakte.ru i Russland. Nær sagt alle let deg kontrollere kven som kan sjå informasjonen du legg ut.

Det hende nok under arbeidet med nettstaden at eg spurte meg sjølv kvifor eg ikkje ganske enkelt brukte Facebook. (Eg vart ganske sjarmert av Facebook da eg vart medlem og fann att så mange menneske frå fortida der..) Men for meg har det å gjera med både personvern og å eige sin eigen informasjon. Facebook vil gjerne tene pengar på informasjonen du legg inn - og dei gjer det med målretta reklame. Når GMail gjer liknande ting med E-posten min tek eg det ikkje så nøye - men Facebook dreier seg om å smugle eit kommersielt bodskap inn i sjølve min relasjon til andre, og det kjennest ganske opprørande at det vert gjort. Så min personlege regel for Facebook-bruk er at eg vil vera registrert for å vera tilgjengeleg for den som måtte prøve å finne meg - men eg vil unngå å leggje inn meir informasjon som foto og tekster.

Når det kjem til privatliv og personvern er folk særs ulike. Somme legg ut foto av ungane sine så alle kan sjå dei (og skriv om sine djupaste kjensler på ein offentleg blogg), og dei risikerar neppe noko med det. Det er ikkje slik at pedofile søker opp foto av barn for å koma dit dei bor og kidnappe dei - det er ei historie media jug ihop for å få bekymra foreldre til å kjøpe. Men eg er likevel bekymra over mindre og meir lokale trugsmål - til dømes, om nokon vil mobbe mine barn på skulen skal eg ikkje forsyne dei med eit skattkammer av informasjon om familien, t.d. foto dei kan skrive ut og misbruke!

Eg kontrollerar informasjon på vegne av ungane mine. Dei kan ikkje verne seg sjølv og internett har ingen angre-knapp når informasjonen er lagt ut. Så eg prøver å vera enno meir forsiktig med ungane sin private informasjon enn med min eigen.

..så derfor, stort sett, var det vi ville bruke ein nettstad vi eig og kontrollerar, og bruke tid på å få det opp å kjøre og få alt slik vi vil ha det - heller enn å bruke nokre av dei særs gode og enkle nettstadene der ute.

<<: Peer og Ingrid -- Søndagsmeny >>

Comments

Add commentAdd comment