Ivar Aasen og professor Higgins

"Why can't the English teach their children how to speak,
Norwegians learn Norwegian, the Greeks are taught their Greek"

Har alltid hatt moro av at Alan Jay Lerner la slike ord i munnen på Professor Higgins, ettersom norsk med sitt dialektmangfold og sine to skriftspråk ligg temmeleg langt frå Higgins sitt ideal.

Andre har og sett ironien - og bloggen peikar også på noko eg ikkje viste, at gresk og hadde to former. For å sitere Nicholas Whyte:

It is ironic that the two languages Lerner and Lowe chose for Professor Higgins' line are the two European languages of which the statement was least accurate at the time they were writing.

Dette er interessant. Professor Higgins sitt ideal var sosial utjamning ved at alle skulle lære seg "pent" språk. Det radikale Aasen-alternative nynorsken er bygd på var at alle skulle bli respektert for det muntlege språket dei førte. Det spørst om Lerner ofra mange tankar på problemet med å finne språk som Higgins kunne løfte opp som ideal, men likevel: syner den ufriviljuge ironien at Aasen-prosjektet er meir realistisk? At SPRÅK i bruk er så variert, mangfoldig, personleg at Higgins si normering er eit overgrep?

Nina Witoszek og Natasza P. Sandbu skriv i artikkelen "Det fortrengte i norsk kulturhistorie"

Intelligentsen vil sivilisere allmuen, for så å føre den inn i Europas internasjonale salonger. Prosjektet minnet om G.B. Shaws Pygmalion (...) I Norge synes det motsatte å ha skjedd: Eliza klarte å omvende den raffinerte professoren til allmuens skikk og bruk.

(Samtiden 2, 2005, s. 59ff - Nummeret i PDF-format)

Duoen Witoszek/Sandbu skriv om spennet mellom "folkeleg/norsk" og "finkulturelt/internasjonalt" i god Higginsk-Welhavensk tradisjon. Moro at dei sjølv trekk inn Pygmalion-motivet, men dei overser ein mogleg konklusjon: at Aasen tankegangen kan føre fram til ein tankegang der vi kan vurdere individuelt uttrykk ikkje utifrå klasse, smak og fordom men etter kvalitet. Trass i all god intensjon om sosial utjamning kjem ikkje Higgins dit.

<<: Det hender UTF-8 er feil val.. --

Comments

Add commentAdd comment


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/hallvors/hrdb.php:4 Stack trace: #0 /home/hallvors/hallvord.com/hale.php(44): include() #1 {main} thrown in /home/hallvors/hrdb.php on line 4