Skravl meir, jenter!

Jenter prater ikkje nok. Vel, med andre jenter kan hende, men i gut-jente venskap er jentene ofte best til å stille spørsmål, oppmuntre andre til å prate, til å leggje scenegolvet der guten kan spela ut sitt indre liv i kost og mask.

Er dette så farleg? Ja, for det dreier seg om kven i eit venskap som framstår som mest "interessant". Om kven som skal få sjøltillit til å utfolde seg, og om kven som skal vera passiv som publikum. I gode, sterke venskap er dette likt fordelt.

Det er nok sagt før, men det ser ikkje ut til at det har trengt gjennom enno: Jenter! Forlang at guten skal interessere seg litt for åssen de har det og! (Og så får vi gutta skjerpe oss og stille spørsmåla!)

Comments

Add commentAdd comment