Shoogatsu

I foto og video, her er det glimt frå japansk nyttårsfeiring.

Førebuing

Riter og fest

Comments

Add commentAdd comment