VUGGEVISE


(Mel.: av Tone Groven Holmboe)

Ute blåser sommervind,
gjøken slår i høyen lind,
moder går på grønnen eng,
reder barnet blomsterseng,
strør de bolstre bløte
av de roser røde.

Engen står så gul og grønn,
solen strør sitt gull i sjø'n,
bekken rinner tysst og snøgg
under vidjens bue myk,
bror min bygger dammer
til sin sag og hammer.

Søster feier stuen ren,
pynter ovn med bjerkegren,
og på golvet strør hun så
liliekonvaller små,
rosenknopper skjære:
der skal barnet være.

Vesle gule gåsen ung,
bløt og fin som silkepung,
ror i dam med moder sin,
piller vingen ren og fin,
høna står på stranden,
rent forskrekt av anden.

Skipet gynger att og fram,
flagget rødt som hanens kam,
skipet går til engelland,
bringer barnet perleband,
pene søndagsklær,
for det ikke gråter.

Comments

Add commentAdd comment