Wergelandsdikt

"Stefanen" er den fyrste kristne martyren, Stefanus, som vart steina. Dette diktet er fantastisk optimistisk - "løgnen kun sekunden vinner"!!

Etter tidens leilighet

Stenen i stefanens panne -
den er løgnen mot det sanne.
Tåpelige, grumme hånd
som vil sikte på en ånd.
Ha, hva seiersglans der bryter
av det sår hvis blodstrøm flyter.

Løgnen kun sekunden vinner.
Intet sannhetsord forsvinner.
Som et hvift av lette lin
løsner styrtende lavin,
er det nok til å begrave
verden når den er av lave.

Men det må ei hviskes stille.
Sannhetsvenn ei blott må ville.
Vær i ett og alt deg selv!
Det er seirens kunst, min sjel!
Som stefanen mellom stene
må du stå om selv alene.

 

Comments

Add commentAdd comment