NORGES KONGER


HARALD HÅRFAGRE erobret det hele riket,
småkongene måtte på jarlestol stige.

EIRIK BLODØKS ble for sin grumhet forjagt,
fikk så i England en greves makt.

HÅKON ADELSTEIN bygde først kirker opp
og vake varder på fjellets topp.

HARALD GRÅFELL lignet Eirik i sinn.
Han brente Sigurd Ladejarl inn.

HÅKON JARL av makten ble grum og hård.
Ham drepte trell Kark i Toras gård.

OLAV TRYGVASON kristnet med ild og ord.
I Svolderslaget han sprang overbord.

EIRIK og SVEIN jarler av Jadeætt,
de skiftet landet og hvermann rett.

HELLIG OLAV kristnet med blodig dåp.
Ved Stiklestad falt han for bøndernes hop.

SVEIN KNUTSSØNN, sønn av den danske Knut
ved renker kom inn og ved flukt herut.

MAGNUS DEN GODE har navnet fortjent.
Han Danmark fikk ved testament.

HARALD HÅRDRÅDE, helten berømt fra Syd,
sin bane fikk av engelske spyd.

OLAV KYRRE anla Bergen by,
hans fredsomhet ga ham velsignet ry.

MAGNUS BARFOT feidet i Vesterhav,
i irlands myrer han fant sin grav.

ØYSTEIN MAGNUSSON, kyndig i landets lov,
han satte sverdet bak bondens plog.

SIGURD JORSALSFAR kjempet i jødeland.
Hans sinn var heftig som ildebrann.

MAGNUS BLINDE, den stakkar, ble blind ført om
av slembedegn i sin kongedom.

HARALD GILLE beviste ved jernbyrd sin rett.
Han handlet ille, det gikk ham slett.

SIGURD MUNN fikk døden i mellom herder
av borgerkrigens løsslupne sverde.

INGE KROKRYGG fr ivrig med Gregers omkring
fra valplass til valplass, fra ting til ting.

ØYSTEIN HARALDSSON, mer hissig en klok.

HÅKON HERDEBREI ligger i Steinavåg.

MAGNUS ERLINGSSON, gamle jarl stakkes sønn,
ligger begravet i Sognesjøen.

SVERRE SIGURDSSON alle fiender vog
som ville stanse hans birkebeintog.
Han kunne latin, var viet til prest.
Når verst det syntes, det gikk han best.

HÅKON SVERRESSON regjerte kun tvende år.

GUTTORM SIGURDSSON døde midt i sin vår.

INGE BÅRDSSON giver baglerne fred.
De syntes ikke å trives derved.

HÅKON HÅKONSSON - gamle - fikk krigen forbi,
nå satt Birkebein bort sine ski.
Med Baglen han talte om gamle slag.
Nå blomstret Norge i glans og mak.

MAGNUS LAGABØTER fikk lovene bedre,

EIRIK PRESTHATER kjempet mot kirkens fedre.

HÅKON MAGNUSSON styrte Norge godt,
holdt prektig hoff på Akershus Slott.

MAGNUS SMEKK alt Sverige også adlød.
I hans tid raste den svarte død.

HÅKON DEN SJETTE med danske Margrete seg giftet
som alle tre rikers forening stiftet.

OLAV HÅKONSSON døde, man vet ei hvorav.
Foreningen stiftedes over hans grav.

Comments

Add commentAdd comment


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/hallvors/hrdb.php:4 Stack trace: #0 /home/hallvors/hallvord.com/hale.php(44): include() #1 {main} thrown in /home/hallvors/hrdb.php on line 4