DE TRE PAR OG DEN ENE


(Mel.: Tone Groven Holmboe)

For ører to, men munn kun en,
vi har vår Gud å takke.
For meget skal du høre,
men så lite derom snakke.

To øyne og en munn ... hvordan!
Det kan deg ei fornøye?
For meget må du se, men kan
du mangt et taus fordøye?

To hender har du og en munn,
det herrens kløkt deg vi